Deze pagina is gereserveerd voor de voorbereiding op het congres:

'Creativiteit: het DNA van organisatie innovatie'

Dit congres wordt georganiseerd begin april 2008 in het voormalige Volkskrant gebouw.
Doelgroep is HR-managers van grote organisaties.
Onderstaande links bevatten teksten, voorbeelden en alle uitnodigingen van de voorbereidende sessies.

Creativiteit; het DNA van organisatie innovatie

KaosServices organiseert maart 2008 een congres voor HR-managers van grote organisaties. Zij weten dat problemen niet zijn op te lossen binnen denkkaders waarbinnen de problemen zijn ontstaan. Out-of-the-box denken en doen is dan geboden. Creatieve professionals bieden alternatieve openingen voor organisatorische verstrikkingen. Inside-out is de kracht van binnen het voormalige Volkskrant gebouw aanwezige creatieve ondernemers.

Hierbij een lijst met voorbeeld-Workshops.
We bekijken welke passen bij het komende congres, bij de doelgroep Human Resourse Managers, en de 10 belangrijkste organisatie-items binnen ondernemingen.

Spelend overzicht
Ritme bestaat bij gratie van contrast. Afstemmen op de ene beat gaat goed wanneer je aan je eigen beat voorbij voelt en speelt. Afstemmen op het gemeenschappelijke ritme. Variëren doet het het systeem uitdagen. Anderen doen dat ook. De sync wordt hervonden, het swingt!
De vertaalslag naar organisatorisch samenwerken en afstemmen wordt verwoord. De eigen situatie wordt als voorbeeld genomen. Transfer wordt gevoelsmatig meegenomen naar eigen organisatie.

Duur: 2 uur
Trainers:

 • Victor Sams

 • Hans Pollen


Leiden en volgen; volgend leiden..!
Literatuur en trainingswereld staat bol van leiderschap. Leiden doet volgen. Kan het ook anders? Situatief, waarin soms energie nodig is, soms invoelendheid? Ben je enige leider, of zijn er meerdere kapiteins op het schip? Kan je als leider ook volgen, en geldt dat dan ook voor de ander?
Al deze aspekten voel je in de workshop Tangodansen.

ActieOnderzoek
Organisaties kennen vele verborgen processen. Medewerkers nemen individuele verantwoordelijkheid in onzichtbare ruimte. Resultaten dienen het moment en situatie. Anderen hebben hier geen weet van. Kunnen daar niet op afstemmen.
ActieOnderzoek gaat om eigen ambities verwezenlijken. Om zichtbaar maken wat jij bereikt. Opdat het tot inzet wordt van afstemmen, samenwerken.
Foto’s, video, teksten e.d. werken als een levend portfolio. Teams maken samen portfolio’s die organisatorische inzichten geeft.

Duur: 2 uur
Trainers:
 • Claire

 • Jan Gieszen

 • Julien Haffmans


Vrijplaatsen
Organisaties kampen met hun aansturing. Altijd weer van boven af. Organisch organiseren, dat wij ‘het’ zelf doen, kan ook. Het is zelfs makkelijk, maar wel anders! De aanpak van de vrijgeleide werkt als een zwerm vogels of vissen. Ze kiezen en koersen altijd op de goede richting. Groepsleiders in kuddes en in organisaties varen op dit gemeenschappelijk gevoel van richting; zij versterken het vertrouwen daarin.
Bovenstaande is te oefenen. Altijd casus/thema gebonden.

Duur: 2 uur
Trainers:
 • Julien Haffmans

 • Brigitte La Cruz


Just Do It
Ondernemerschap in organisaties wordt veel gevraagd van medewerkers. Maar zij stuiten op ‘het mag niet, het kan niet, resultaat garantie vooraf, dat kan je niet, past niet in de planning’, enz. In deze workshop leer je deze ‘argumenten’ van je af te schudden. Je wisselt ideeën uit met elkaar en met 2 ervaringsdeskundigen ga je direct aan de slag.

Duur: 2 uur
Trainers:
 • Onno Vonk

 • Gilbert Mercano


Duurzaamheid in organisaties

Doreen Westphal en Siem Haffmans

Meerperspectivisch mogelijkheden ontdekken
Als je beleid ontwikkelt of notities schrijft denk je makkelijk in een richting. Je raakt steeds overtuigder, je argumenten worden steeds sterker. Je ambitie wordt zo sterk dat niemand meer nee kan zeggen, toch?
Als je mensen om je heen hebt die allemasal iets anders willen, en jij wil zelf nog wat anders. Dan is het de kunst om te verbinden.
In deze workshop leer je contrasten te maken, en ze te verbinden. Te ontdubbelen, meerdere perspectieven schetsen. Waardoor er altijd weer verrijking plaastvindt.

Duur: 2 uur
Trainers:

 • Annemiek

 • Andy


Samenwerken is niet altijd leuk
Het bijzondere van muziek maken treedt op als het werkt, als alle muzikanten in dezelfde swing, funk of … vallen. Jammer genoeg treedt dit niet altijd automatisch en meteen op. Samenwerken is net zo. Als het werkt, is het heerlijk, valt alles op zijn plek.

Duur: 2 uur
Trainers:

 • Annemiek

 • Andy

 • Jan Gieszen


Generatiebinding: HipHop voor managers

Organisaties kennen medewerkers van vele leeftijden en generaties. Scans geven verschillen aan; bieden echter geen attractie voor binding.
De jeugd spreekt zich uit: w’re taking it over’. Bieden aanvullende energie en bewustzijn. HipHop is niet alleen jeugdcultuur. Ze is ook methodiek voor uiting van het verzwegene. Van werktheorien waardoor ze gaan werken. Super Human Attribute doet je omslaan naar ‘samen doen’.

Duur: 2 uur
Trainers:

 • Braien Candelaria

 • Victor Sams

 • Hans Pollen


Maatschappelijk betrokken organiseren

Duur: 2 uur
Trainers:

 • Hans Pollen

 • Hay Schoolmeesters


Wie helpt dit aanbod uitbreiden?

 • Merel: 2de etage, buikdansen, actors in company
 • Touching all: massage stoel ed. Eventueel i.s.m. Bregje en Mental Fitness
 • Annemiek


Geïnteresseerd externe opdrachtgevers
 
Atos Origin
Berenschot
PMI/IPMA
VRI
Woningbouwcorporasties
OOA
Broedplaatsen
Rrood
Culemborg
SenterNovem
Fitness bedrijven
Buurt
Kunstinitiatieven
 

Persoonlijk interview

In een persoonlijk interview stellen we vragen als:

 • Kun je een workshop verzorgen op ons HRM-congres? Wat is je thema?

 • Wat is je bestaande dienst/product? En hoe is die uit te breiden?

 • Welke combinaties ontdekken we met anderen?

 • Welke organisaties denk jij dat we kunnen interesseren?


Afspraak:
 • Naam

 • Verdieping

 • Kamer

 • Tijdstip
Creation meets business


21 december 2007 16.00 – 18.00 uur

Doel: Het netwerk rond KaosProjects ontmoet elkaar rond het volgende onmogelijke project dat we samen gaan realiseren: een succesvol congres over het creëren van innovatieve, creatieve veranderprocessen in organisaties.
Het congres is bedoeld voor Human Resource Managers, P&O-adviseurs en veranderkundigen uit overheid en bedrijfsleven. De inhoud van het congres bestaat uit workshops die gegeven worden door creatieven uit het VKG in samenwerking met vertalers/bruggenbouwers uit het KaosNetwerk van binnen en buiten het gebouw. Het congres wordt georganiseerd in een gezamenlijke creatieve flow – precies de creatieve flow die we in het bewustzijn van de congresgangers willen brengen.


Programma:

16.00 uur: Wat is KaosProjects / KaosServices?
Samenwerkingsplan KaosProjects – VKG 2008
Presentatie Kaoscongres (werktitels: “samen buiten de box”, “creation meets business”of “het DNA van innovatie”) - Julien

16.15 uur: Demonstratie workshop - Hans

16.30 uur: Creëer je congresworkshop samen met iemand die je aanvult: m.b.v een concrete casus uit het bedrijfsleven - Hans

17.30 uur: Presentatie van de workshopvoorstellen aan elkaar - allen

18.00 uur: Beeld van een congres in wording - Julien


Deelnemers

1 Siem Haffmans
2 Andy Birnbaum
3 Victor Sams
4 Diether Eichler
5 Raul Balai
6 Maud
7 Doreen Westphal
8 Claire Fons
9 Monique Budike
10 Bregje Snel
11 Ingrid Ramatausing
12 Romano
13 Maaike de Jong
14 Filia den Hollander
15 Liesbeth
16 Braien Candelaria
17 Annemiek Wijnker
18 Kebira el Montacir
19 Daphne en/of Glenn
20 Jos en/of Remy
21 Gilbert Marcano
22 Rik Groenland
23 Anita Guijt
24 Hans Pollen
25 Julien Haffmans
26 Onno Vonk
27 Clyde Lo Anjoe