Workshops Creativiteit in Bedrijf
 
1          Kantoornachtmerries – Bette Adriaanse en Julien Haffmans
De angst slaat mensen in organisaties soms om het hart. Als angst besmettelijk is of chronisch wordt, kan zelfs een 'angstcultuur' ontstaan. In deze workshop worden deelnemers uitgenodigd om hun angsten creatief tegemoet te treden. De deelnemers schrijven samen een kantoornachtmerrie. Als de angsten veranderen in fictieve situaties, dan veranderen de deelnemers in schrijvers. Schrijvers die de macht hebben over de situatie en het scenario elke mogelijke humoristische of meedogenloze wending kunnen geven. Bette Adriaanse (beeldend kunstenaar en schrijver) regisseert het schrijfproces. Julien Haffmans (KaosCoach en trainer) maakt duidelijk hoe teams de samenwerking verbeteren door angsten samen onder ogen te zien.
Kraai 2 – Bette Adriaanse
 
2          Regie van je eigen script – Jennifer Pettersson

3          Lessen uit de tango voor leiden en volgen – Inge Bömer
Technieken uit de Argentijnse tango bieden een nieuwe invalshoek op het thema ‘leiding geven’. Omdat je op de dansvloer niet in discussie kunt gaan, ontstaat daar altijd een verhouding van leider en volger. Beiden zijn in hun rol even actief en alert. De leider vergelijken we met de manager die overzicht houdt en beslissingen neemt, de volger met de medewerkers of het team die aan de uitvoering gevolg geven. De dans is het resultaat dat de manager en zijn team willen bereiken. In deze workshop ervaren deelnemers hoe het is om leider én om volger te zijn. We zullen tegenkomen dat leiders moeten volgen wat er gebeurt, en dat volgers geneigd zijn om de leiding over te nemen. Inge Bömer, tangodanseres en –lerares, geeft regelmatig tangoworkshops in het bedrijfsleven. Hans Pollen (KaosCoach en consultant) …
 
4          Identiteit: project in uitvoering – Claire Fons en Gerdine van Ramshorst
In deze workshop wisselen we uit over identiteitsvorming. Hoe ontstaat identiteit? Maak je je eigen identiteit? Hoe ontstaat de identiteit van een afdeling, van een organisatie? Het proces van identiteitsvorming wordt zichtbaar in de zoektocht van een jonge kunstenaar naar haar identiteit. Het proces van haar identiteitsvorming is haar 'werk in uitvoering'. Het proces wordt zichtbaar door het beeldend werk dat ze maakt. Claire Fons … Gerdine van Ramshorst …
 
5          Samenwerkingsritmes – Victor Sams en Hans Pollen
 
6          Dynamica, energea en katharsis – Clyde Lo A Njoe en Jan Gieszen
Vrij vertaald betekenen deze woorden: levenswijsheid, overtuiging en loutering. Het zijn drie begrippen uit de Griekse filosofie waarmee het creatieve proces kan worden beschreven. Beeldend kunstenaar Clyde Lo A Njoe en KaosCoach Jan Gieszen gaan met de deelnemers in gesprek over hoe deze principes zich in alledaagse werksituaties voordoen.
 
7          ‘If it is to be, it's up to m’  - Haidy Bijnaar en Sherida Bijnaar:  
Managers en HRM-deskundigen zijn zelf voorbeeld van de gewenste organisatiecultuur. In deze workshop kunt u experimenteren met verandering van uw kledingstijl (subtiel) en met het uitdragen van organisatiecultuur op de Cat Walk... met als resultaat een niet mis te verstane verandering in uw uitstraling. Haidy Bijnaar (www.bijnaarpositivetouch.nl) krijgt op respectvolle wijze iedereen die wil (lang, kort, dik, dun, oud, jong) mét zelfvertrouwen en attitude op de rode loper. Haar zus Sherida Bijnaar is trainer, coach en veranderkundige , www. ....nl.
 
8          Stoppen – een panoramische blik m.b.v. Alexandertechniek – Annemiek Wijnker
 
9          Cartoons – ‘duidelijk met weinig woorden’ - Beldan Sezen en Julien Haffmans
Beldan gebruikt beeldverhalen als reflectie-middel, uitlaatklep en als communicatiemiddel. Strips kan je maken voor jezelf, voor op het prikbord of in de bedrijfskrant. In deze workshop ervaar je dat iedereen een eenvoudige cartoon kan maken, en dat die kunnen gaan over serieuze zaken als: de bedrijfscultuur, zorg voor kwaliteit of de onderlinge samenwerking. Zonder veel woorden leren individuele deelnemers op een eenvoudige manier dingen te zeggen, en leert de organisatie om te  zien wat zij aankaarten. Beldan Sezen is striptekenaar en beeldend kunstenaar. Julien Haffmans …

10         ‘Waar waren we nou eigenlijk helemaal mee bezig?’  - Tatiana Capozzoli en Rik Groenland
Een ding, twee dingen, drie dingen tegelijk doen – en dan gaat het mis. Hoe kun je primaire processen zo indelen en reguleren dat alles gedaan wordt op de juiste momenten? Choreografe Tatiana Capozzoli en BPM-consultant Rik Groenland laten dit de deelnemers lichamelijk ervaren in beweging en samenspel. U merkt hoe processen geolied verlopen of juist in de soep lopen. Deelnemers reguleren en dereguleren een primair proces tot het naar ieders tevredenheid loopt.
 
11         Moedige gesprekspartners / democratie / MVO            -           Filia den Hollander (en Erica Wever?)
 
12         Creatief met MVO – Nasir Adam (en Erica Wever?)
 
13         Samenwerken door ‘intunen’ – Gregory de Wit en (Sheela Vyas?)…
 Als je je op elkaar instelt en elkaar begrijpt, lossen blokkades in de samenwerking op. In deze workshop werken we met de vier windrichtingen, het levenswiel en de inspiraties van de deelnemers. Je komt op praktische ideeën over hoe de samenwerking in je eigen werk te verbeteren is, doet kracht op en ervaart dat de energie gaat stromen. Gregory de Wit geeft maandelijks workshops sjamanisme in het Volkskrantgebouw. Hij zet deze traditie graag in om samenwerking op werkvloeren van organisaties te bevorderen.