Creativiteit in bedrijf
Er wordt veel gepraat over innovatie en verandering in organisaties: over de noodzaak, de snelheid, de voortdurendheid ervan. Medewerkers en managers worden geacht er open voor te staan en flexibel te zijn. Nog beter is het als ze uit zichzelf innoveren en verandering creëren. Maar krijg dat maar eens voor elkaar. Dat vraagt om creativiteit in bedrijf!
Gelukkig zijn alle mensen in aanleg creatief. Iedereen kan spelen, plezier maken, leren, bouwen, ontdekken. Dit zijn processen waarbij de rechter hersenhelft actief is en de overhand heeft. Focus, resultaatgerichtheid en efficiency gaan tijdens een creatief proces op de achtergrond. Door de focus tijdelijk los te laten ontstaat ruimte voor vernieuwing. 
Creativiteit is dus wel plezierig, maar niet alleen maar voor de lol. Het congres ‘Creativiteit in bedrijf’ is georganiseerd vanuit de visie dat creativiteit voor een goede bedrijfsvoering belangrijk is. Organisaties maken cycli door van verandering en stabilisatie. In tijden van
verandering wordt het bestaande losgelaten om voor het nieuwe plaats te maken. In tijden van stabilisatie ontstaan routines, processen worden efficiënt georganiseerd en vruchten worden geplukt. Creativiteit is dus net zo belangrijk als productiviteit; ze horen bij de verschillende fasen van ontwikkeling.
 
                                    Creativiteit: Nieuwe mogelijkheden zoeken, creëren en verkennen, productontwikkeling  

Stagnatie, klant ontevredenheid:                                      Organiseren, inrichten en  beperkingen ervaren                                                                  ‘vermarkten’  


                                   
Productiviteit: vruchten plukken door resources management, kwaliteitsbeheersing, efficiency, planning en control
figuur: Ontwikkeling in organisaties - afwisseling van productieve en creatieve fasen
Creativiteit is nodig voor productontwikkeling, vraagsturing en klant tevredenheid. Creativiteit brengt plezier in het werk, het gevoel zelf iets bij te dragen. Tijdens het  congres ‘Creativiteit in bedrijf’ maakt u kennis met allerlei manieren om creativiteit bij medewerkers los te maken. U ervaart hoe creativiteit het probleemoplossend vermogen prikkelt, samenwerking bevordert en tot strategische inzichten leidt. Wees voorbereid op verrassingen!
Het congres is opgebouwd rond creatieve workshops. Elke workshop wordt geleid door een creatief expert in combinatie met een organisatieprofessional. We bieden workshops om aan uw eigen ontwikkeling te werken (creativiteit als persoonlijke competentie). Daarnaast biedt het congres workshops die creativiteit op groeps- en organisatieniveau losmaken (creativiteit als groepscompetentie). Ontdek hoe u deze workshops kunt toepassen in uw organisatie: ingepast in  teambuilding, management development of cultuurverandering.