Onderstaand menu is als een harmonica.
Zo flexibel als onze services.

KaosServices is het Productie/Leerbedrijf van KaosProjects Amsterdam.
Het dient een aantal
doelen:

* Ondernemers kunnen daar terecht voor het
aanbieden van diensten. Anderen doen dat ook en zo ontstaat er een (kleine) gemeenschap waar ondernemers elkaars afnemers (kunnen) worden.

* Ondernemers kunnen daar terecht voor het
afnemen van diensten. Dat zijn diensten die gericht zijn op de bedrijfsprocessen, waardoor de ondernemer zich met sturing kan bezighouden, of juist met de kernprocessen van het bedrijf.

* KaosServices wordt bemenst door studenten van MBO, HBO en Universitaire opleidingen. Zij nemen opdrachten aan van opdrachtgevers, voeren deze samen met deze opdrachtgevers uit, en bouwen aan kleine en grote successen. Voor de studenten vormt het werken in KaosServices de beroepspraktijk vorming of
stage voor de opleiding.

* Met KaosServices ondersteunt KaosProjects educatieve instellingen in een theorievolle pragmatiek van
onderwijsinnovatie. Wij helpen het onderwijs te ontscholen en een variatie aanvullende buitenschoolse leerwerkplekken aan te bieden.
KaosServices verkrijgt haar middelen door:

* lidmaatschappen van zich aansluitende ondernemers en projectinitiatiefnemers; deze bijdrage is € 65 per jaar

* 1% van de winst - dus na aftrek van alle kosten - over de aangesloten periode

* verkoop van commerciële diensten aan derden tegen markt conforme tarieven
KaosServices is het Productie/Leerbedrijf van KaosProjects. Productie in de vorm van diensten wordt geleverd aan aangesloten ondernemers en projectinitiatiefnemers.
De diensten worden per project/onderneming overeengekomen. De diensten richten zich op de bedrijfsvoering van elk project of onderneming. KaosServices is in ontwikkeling. Vraag naar diensten doet deze organiseren. Het niet afnemen van diensten leidt tot het bevriezen daarvan.
KaosServices wordt bemenst door stagelopende studenten op MBO, HBO en universitair niveau. Zij verrichten 1-op-1 of voor meerdere projecten / ondernemingen basisdiensten. Stagiaires werken tijdelijk.
Continuïteit wordt geborgd door afspraken met opleidingsinstituten. Soms worden er praktijkovereenkomsten met een onderneming/initietiefnemer direct gesloten. Veelal kan KaosServices als geaccrediteerd bedrijf de overeenkomst sluiten. De ondernemer/initiatiefnemer aan wie de diensten worden geleverd wordt de praktijkbegeleider van de productie- en dienstverlenende stagiair.

DienstenRuil
Ondernemenden die zich aansluiten bij KaosProjects bieden andere aangeslotenen diensten aan. Dat kan ook tegen ‘gesloten’ beurs, waardoor onnodige belastingafdracht niet noodzakelijk is. Wanneer gewenst voeren we daartoe een ‘noppes’ systeem in en blijft het geven en nemen in evenwicht.

KaosFonds
KaosProjects vragen op 2 niveau’s financiële bijdrage.
* Met € 65,= worden alle Kaos mogelijkheden geopend. Deze zijn uitgeschreven in de hierbij gevoegde strippenkaart.
* Door 1 % van de winst over de periode van aangesloten af te dragen aan het KaosFonds, wordt het mogelijk om samen vast te stellen duurzame werking te kiezen en na te streven. Kiezen van een ‘goed doel’ is hierbij 1 van de opties. De besteding van het KaosFonds wordt aan aangeslotenen voorgelegd.

KaosStrippenkaart
Bijgevoegde strippenkaart heeft de volgende diensten:
* Stagiair begeleid? Stage diensten ontvangen?
* Ondernemingsplan / Projectplan gemaakt?
* Administratie ingericht?
* Marketing diensten? Marktbenadering beter?
* Web diensten? Website gemaakt?
* Advies ingewonnen?
* Evenement georganiseerd?
* Businesspartner gevonden?
* Nieuwe klanten gemaakt?
* Presentatie gegeven?
* Werkruimte?
* Vergaderruimte benut?
* Kantoorruimte gedeeld?
* Service verleend?
* Nieuw product gelanceerd?
* Wijzer geworden?
* Winst gemaakt?
* Duurzaam doel bereikt?
* Telefoondiensten?
* Relatie- seizoengeschenken?